header2.jpg
 

Dommerkurs

Bakgrunn, forventninger og muligheter som dommer

Dommeren har en krevende og utfordrende oppgave på hvert eneste stevne og i hver eneste rolle man er tilstilt i. Dommeren skal se til at konkurransen er rettferdig, at utøvernes sikkerhet er ivaretatt og fremfor alt: Legge til rette for Fair Play.

Rollen, eller skal vi kalle det "kallet", krever mye, og det er store muligheter for egenutvikling som dommer. Den som lykkes med å omsette teori til praksis, får muligheten til å lede de store kampene både nasjonalt og internasjonalt.

For å komme langt, kreves det betydelig egeninnsats og æresfølelse for det å være dommer. Det samme gjelder for dommere som for utøvere: Ingenting kommer gratis; hardt arbeid og mye trening ligger til grunn for suksess.

Man må trene aktivt, ha inngående interesse for Taekwondo, ha solide regelkunnskaper, et godt blikk, god bevegelse, en utpreget sans for rettferdighet og fair play og kunne være praktisk og pragmatisk ved behov. I tillegg må man være inneforstått med at det å være dommer er basert på frivillighet.

Det hele starter med introduksjonskurset (poengdommerkurs) med påfølgende C-dommerkurs (kamplederkurs). Deretter følger et godt år som poengdommer og kampleder i barne- og ungdomsklasser (fortrinnsvis B-klassene).

Etter et år, og gitt at man trives som dommer og har det som trengs for å være dommer, inviteres man til samlinger for å lære og å trene mer som dommer. På disse samlingene har vi utvidet regelgjennomgang innenfor utvalgte temaer, trening med hverandre og - når sjansen byr seg - trening sammen med utøvere.

Etter ca 2 år som C-dommer og kampleder med utmerkede resultater, eksepsjonelt god holdning, meget god regelforståelse, bevist egeninnsats og meget god forståelse av- og interesse for dommerrollen, blir man invitert til B-dommer kurs.

B-dommeren skal utover å være poengdommer og kampleder på høyt nivå, også kunne være teamleder (hoveddommer på en ring). Teamlederen skal lede, veilede, motivere og "synkronisere" dommerne på et dommerteam. Teamlederen er også den som skal ta "de tøffe diskusjonene" både innad i teamet og utad mot coachene. Dette fordrer at man evner å holde hodet kaldt, kan regelverket man skal styre ut fra, har en solid forståelse av spillet, en god porsjon menneskeforståelse, rettferdighetssans og evner å lede andre.  

Gitt at man fortsatt trives som dommer, gjør en god jobb som poengdommer og en utmerket og tilnærmet upåklagelig jobb som kampleder, vil det ettehvert åpne seg muligheter for å dømme i stevner utenfor Norge. Man begynner gjerne på "enklere" stevner utenlands før man få dra på større stevner. (Når det gjelder stevner som er kategorisert som "A-class" stevner i ETU og WTF gjelder egne regler utenfor vår kontroll. Forøvrig betaler alle dommere som reiser utenlands en egenandel på minimum kr 1.000,-. Dette for at flere skal få sjangsen til å reise ut.)

Etter ca 4 år som B-dommer med fremragende, blir man invitert til A-dommerkurs.

A-dommere kan på oppdrag av dommerkomiteen utdanne nye dommere, være dommerleder på stevner, være et eksempel for andre dommere og kunne ta på seg større oppgaver både før, under og etter stevnene. En A-dommer skal kunne lede stevner, veilede teamledere, veilede dommerteam og veilede hele dommerkollegiet både på stevner og på lokale og nasjonale samlinger.

A-dommeren skal ha inngående kjennskap til alle deler av regelverket og ha upåklagelige praktiske evner som dommer. Viktigst av alt er at A-dommeren tar et større ansvar for helheten ved konkurransene, evner å se de store linjene, er genuint interessert i konkurranseaspektet ved idretten og ser til at fair play og rettferdighet ut fra et felles regelverk er rettesnoren ved alle aspekter i enhver Taekwondo-konkurranse uansett disiplin.

Gitt at man har suksess som A-dommer, kursholder, veileder, stevnemessig ansvar for alt fra påmelding og dialog med de påmeldte lagene, praktisk gjennomføring av stevner fra rigging via innveiing og hele veien opp til nasjonal stevneldelse med veldig bra resultater, fremragende resultater som dommer på internasjonale A-stevner og at man er i god fysisk form (man må trene kondisjon, styrke og taekwondo aktivt), får man muligheten til å reise på IR-kurs i Kyorugi eller Poomsae som norsk kandidat til eksamen som International Referee.

IR-dommere er de som først tas ut til WTF-A stevner (det kreves som regel at dommere på WTF-A stevner har IR-lisens siden dette er et krav fra WTF), og gjør man en overordentlig god jobb på disse stevnene, kommer man i betraktning fra ETU og WTF sin side som dommer på stevner i regi av ETU og WTF.

I tillegg til det faglige rundt dommerrollen, har det over tid vært et godt sosialt og faglig miljø innad i dommerkollegiet. Miljøet er inkluderende og utviklende, og man har alle muligheter til å knytte nye kontakter og oppleve andre askepter ved Taekwondo.


Kurs 

Kursene blir annonsert på Kampsport.no med ytterligere informasjon om kostnader og påmelding.

Kort fortalt: Kursene koster kr 500,- pr deltager som faktureres klubben i etterkant av kurset. Man må ha med seg lunch, skrivesaker, dobok og overtrekksdress. Videre må man ha lest gjennom konkurranse-, kamp- og evt. poomsae-reglementet før kursstart. Påmelding gjøres til  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kursene i Oslo arrangeres i lokalene til Oslo Taekwondo Klubb.

Merk at dommerkomiteen kommer til å be seksjonsstyret om å innføre en form for belønning for klubber som stiller med dommere. Hvilke incitamenter som vil bli brukt, er foreløpig ikke avklart.