header1.jpg
 

Regler for coach-lisens

Seksjonsstyret har vedtatt følgnede regler fra 1. september 2010, seksjonsvedtak 2010-75

Alle som coacher ha en coach-lisens. Krav til coacher for å få lisens:

  • Over 18 år, unntak kan gies av dommerkomiteen
  • Gjennomført opplæring/ha erfaring tilsvarende regelkurs inne konkurranserelementet
  • Coacher skal møte i klubbdrakt/treningsdrakt, min jakke eller genser som viser hvilken klubb en representerer.
  • Dongribukse, dress ev skjorte med slips er ikke tillatt å bære som coach under stevner.
Reaksjoner, flertrings, overfor coacher som ikke følger regler/rettningslinjer og henvisninger fra seksjonsstyret, dommerkomiteen, arrangementskomite, dommerleder eller stevneledere.
  1. Bortvisning fra halle fra stevneledelsen ifm stevner, ev også bot iht NIF’s lov §11-1 max 10% satsene. Fastsettes av stevneledelsen.
  2. Gjennomvedtak, miste coach-lisensen for kortere perioder, max 12 mnd, ev også bot iht NIF’s lov §11-1 max 50% av satsene. Fastsesses av dommerkomiteen og arrangementskomiteen i felleskap etter stevnet.
  3. Gjennomseksjonsvedtak, miste coachlisensen lengre en 12 mnd eller for alltid, ev også bot iht NIF’s lov § 11-1 inn til 100% av satsene.
  4. Miste coachlisensen for alltid og saken sendes over til dommsutvalget for videre behandling iht NIF’s lov §11, straffebestemmelser.
Tillegg:
  • Dersom en coach gjenntatte ganger blir bortvist fra hallen innen 24 mnd, skal coachen etter 3 tilfelle automatisk  miste coach-lisensen for 12 mnd. Dette uansett om det ilegges tilleggsbot pr gang eller ikke.

Ordningen administreres av dommerkomiteen og arrangementskomiteen i fellesskap.

Seksjonsstyret er ankeinnstans for vedtak fattet av dommerkomiteen og arrangementskomiteen.

Forbundsstyret er ankeinnstans der vedta er fattet direkte i seksjonsstyret.