header1.jpg
 

TAEKWONDO OG HISTORIE

HVA ER TAEKWONDO?

Taekyon

Taekwondo er en gammel koreansk kampkunst, og er et av de eldste selvforsvarssystemene, med røtter som strekker seg flere tusen år bakover i tiden. Den moderne Taekwondo fra 1955, har blitt en av de mest utbredte kampsportene i verden. Stilarten er karakterisert for sine kraftfulle slag og spark, som er brukt i uvæpnet selvforsvar, i kamp eller i organiserte konkurranser sånn som de olympiske leker. I dag er taekwondo også blitt en global internasjonal selvforsvarsgren og en konkurranseidrett. Taekwondo er blant de 10 største idretter i verden. Flere enn millioner mennesker trener sporten verden over.

Taekwondo er et tredelt koreansk ord: 

TAE        =         Fot, sparke, knuse med foten

KWON    =         Hånd, slag, knuse med hånden

DO          =         Kunst, metode, vei å gå

Lik mange andre asiatiske kampsporter, legger Taekwondo vekt på forening av sinn, kropp og ånd, perfeksjon av menneskelig karakter, sosialt ansvar og passende bruk av makt. Derfor består stilarten både av mental og fysisk trening. Det legges stor vekt på det moralske ansvar hos utøveren, og høflighet og vennlig fremtreden er sentrale verdier.

Taekwondos grunnsetninger

       1. Vis lojalitet mot master og instruktør

        2. Vær høflig, ærlig og tålmodig

3. Ha selvdisiplin, selvkontroll og selvtillit

Fra et teknisk ståsted, fokuserer Taekwondo primært på raske, kraftige spark og slag teknikker, som er blandet med raffinert fotarbeid, hopp, blokker og unna manøver. 

 

Strukturen til Taekwondo

Taekwondo er organisert i 5 kjerneaktiviteter og teori:

 1. Grunnteknikker   –      Kibon Donjak
 2. Mønster               –      Poomsae
 3. Selvforsvar          –      Hosinsul
 4. Kamp                   –      Kyorugi
 5. Breaking              –       Kyokpa

Disse 5 kjerneaktivitetene har som intensjon både å gi kampverdier og å hjelpe utøveren til å utvikle seg fysisk, mentalt og åndelig. Alle aktivitetene er forbundet. Ingen er mer viktigere enn den andre, og alle er gjensidig avhengige av hverandre, sammensatt til en udelelig helhet.

Regelmessig trening i taekwondo gir 

 • Høy disiplin
 • bedre kontroll og selvtillit
 • økt konsentrasjon,
 • Spenst og styrke
 • mykhet og hurtighet.
 • Positive psykisk og fysisk utvikling
 • avstressing og forandring i hverdagen
 • Sterk mental innstilling og balanse    

Taekwondo er en omfattende fysisk aktivitet som tar sikte på å harmonisere, utnytte og utvikle muligheter kroppen byr på.

HVEM KAN TRENE TAEKWONDO?  

Taekwondo er praktisert av menn, kvinner og barn av alle aldre, med forskjellige motiver, som selvforsvar, mosjonering, konkurranse, artistisk uttrykking og karakterutvikling. Taekwondo kan trenes av alle som har lyst ut fra den enkeltes ambisjoner og fysiske forutsetninger.  Her er plass for seriøst satsende toppidrettsutøvere og mer moderate mosjonister.

_______________________________________________________________________________

TAEKWONDO HISTORIE FRA GAMLE TIDER

Den koreanske kampkunsten utviklet seg i perioden da de 3 kongedømmene Silla, Koguryo og Baekje eksisterte. Silla dynastiet (57 f.Kr. - 935 e.Kr) var utsatt for konstante angrep fra sine større naboer, Baekje fra vest og Koguryo fra nord. Det var derfor svært avgjørende for Silla å bygge opp en sterk militær styrke med sterke ledere for å bevare sin uavhengighet og frihet. Silla dynastiet klarte å stå i mot sine større motstandere og besto i nesten 1000 år.

Silla-Hwarangene var en elitegruppe av unge gutter som ble dannet på 500 tallet e.Kr., og som utførte religiøse ritualer, trente kampkunst og annen idrett og forsvarte landet. Hwarangene dannet den harde kjerne i forsvaret av Silla både på grunn av deres fysiske ferdigheter og forsvarsteknikker og på grunn av deres høye moral og sterke personlighet. Krigerne ble svært berømte for sitt mot, og nøt stor respekt også blant sine motstandere. Kampkunsten besto vesentlig av høye spark og fot teknikker. En grunn til dette er trolig landskapets kuperte topografi som favoriserte de høye sparkene. En annen forklaring er at mange av disse krigerne var fotsoldater og hopp-teknikker ble brukt mot ryttere.

Hwarangenes æreskodeks

1. Lojalitet til konge

2. Lydighet til foreldre

3. Tillit blant venner

4. Aldri trekke seg tilbake i kamp

5. Drepe rettferdig

Buddhismen preget Hwarangene som dyrket eleganse og fysisk skjønnhet og trodde på rettferdighet og naturlig balanse. Taekwondo ble også utøvet og utviklet i de buddhistiske templene.

På 900-tallet ble Silla-dynastiet oppløst og Koryo-dynastiet (935 - 1392) ble etablert. Utviklingen av taekwondo fortsatte under dette dynastiet. Kongen arrangerte årlige turneringer i taekwondo som var åpen for alle soldater og vinnerne ble høyt premiert. Utøverne måtte beherske ulike stillinger, hånd- og fotteknikker, samt fallteknikk, rullinger og hoppteknikk. 3 av vinnerne i disse turneringene ble i etterkant viktige generaler i Koryodynastiet, noe som understreker betydningen taekwondo hadde.

Utviklingen av kampkunsten fortsatte under Yi-dynastiet (1392 - 1920), men ble etter hvert utdatert som kampform etter som moderne våpen ble utviklet. Etter en lengre periode med fred, utviklet det seg også antimilitære holdninger, som medførte at avdelingene som trente kampkunst ble oppløst. Taekwondo kunsten ble imidlertid bevart og trent som selvforsvar blant vanlige folk og i buddhistiske templer.

I 1909 ble Korea okkupert av Japanerne og all form for trening av kampkunst ble forbudt, men overlevde ved at det ble trent i hemmelighet. Etter at Korea ble frigjort fra Japan i 1945 blomstret interessen for å trene tradisjonell kampkunst opp og taekwondo er i dag en folkesport.

___________________________________________________________________________________________________________

TAEKWONDO HISTORIE FRA NYE TIDER

Den 11. april 1955 tok den koreanske regjering initiativet til et møte mellom lederne for de største skolene innen kampkunst, historikere og andre ledende personer for å samle koreansk kampkunst under ett navn. Formål om å samle de forskjellige stilartene til ett stort system. De ble enige om å gjøre det under navnet Tang Soo Do. Navnet ble senere endret til TAEKWONDO, som bedre beskrev kunsten, og minnet mer om det gamle navn Tae Kyon, en av forløperne for taekwondo.

Navnet Taekwondo ble da bestemt og forklart slik:

Tae          =  fot, sparke, knuse med foten

Kwon      =  hånd, slag knuse med hånden

Do           =  kunst, metode, vei

I 1959 ble Korean Taekwondo Association (KTA) stiftet med støtte fra den sør- koreanske regjering, og i de følgende år ble all koreansk kampkunst tvunget inn under dets ledelse.

Det finnes i dag flere verdensomspennende taekwondoorganisasjoner. Den største av disse er WTF med som organiserer omlag 75 % av verdens utøvere.

I 1963 General Choi Hong Hee, 9th dan, ble leder for det nystiftede International Taekwondo Federation (ITF). Han var en av hovedmennene bak sammenslutningen til ett system.

Den 05. August 1965 Taekwondo ble erklært som Koreas nasjonalsport. Endret navnet tilbake til Korea Taekwondo Association.

I 1968 General Choi Hong Hee ble utvist av Sør Korea etter et mislykket statskupp.

Den 30. november1972 Kukkiwon ble innviet. Kukkiwon ble senere gjort til hovedkvarter for taekwondo.

I 1973 WTF stiftet den 28. mai ble World Taekwondo Federation (WTF) stiftet med  Dr. Un Young Kim som president. Det første verdensmesterskapet ble avholdt i Kukkiwon.

Den 28. mai 1973 ble World Taekwondo Federation (WTF) etablert i Sør-Korea. Samtidig avholdt man det første VM i Taekwondo.

I 1973-1975 TAEGUEK & POOMSE

Hyong og Palgwe, som stilmessig lå tett opptil karate, ble i WTF erstattet av Taegeuk og de nåværende høybelte Poomsae. Taegeuk Poomsae ble utviklet i samarbeid mellom Tae Kyon mester Song Dok Gi og Taekwondo mestre. I de nye seriene ble det introdusert kortere og smalere stillinger samt benteknikkkene som taekwondo nå er kjent for.

Den 17. september 1988 Taekwondo som prøvegren i Olympic Games i Seoul for første gang. Og andre gang i Barcelona.

2000 Taekwondo som olympisk disiplin på de Olympiske leker ble arrangert i Sydney, Australia.

________________________________________________________________________________________________________

TAEKWONDO HISTORIE I NORGE

Slutten av 1960-tallet utviklingen av Taekwondo i Oslo, begynte det med Wolfgang Wedde. Han hadde ikke så mye kunnskap om Taekwondo, men de trente de første Hyongene til Choi Hong Hi. Ellers ble det lagt mye vekt på styrketrening og generell trening grunnet litt manglende kunnskap i Taekwondo. Wedde stod selv for gradering av sine medlemmer.

I 1975 kom Tien Ton That kom til Norge fra Vietnam. Han hadde da trent Taekwondo i Vietnam under Master Kim Tae Sup, og kom til Norge med sort belte 3. dan. 17. desember 1977 stiftet Tien det første Norsk Tae Kwon-Do Forbund (NTF).

Karate ønsket derfor at Taekwondo og Karate skulle gå sammen til et forbund, og på den måten bli store nok til et fullverdig medlemskap i NIF. Tien ønsket ikke dette, da han mente at Taekwondo er Taekwondo og Karate er Karate. I tillegg fryktet Tien at Karate ville få størst innflytelse i det nye forbundet grunnet at de hadde flere medlemmer.

Det hele endte i 1984 med at endel av Master Tien Ton That sine høyeste graderte valgte å bli med Karate og stifte Norges Karate og Tae Kwon Do Forbund (NKTF).

Forbundet ble i 1992 en seksjon i Norges Budo Forbund.

I 2000 skiftet navn til Norges Kampsportforbund (NKF).

Trude Gundersen Lehmann ble Norges første OL-medaljevinner i taekwondo, da hun tok sølv i kvinnenes 67 kg-klasse under sommer-OL i Sydney 2000.

Nina Solheim ble Norges andre OL-medaljevinner i taekwondo, da hun tok sølv i under OL i Beijing 2008. Hun konkurrerte i +67-kilosklassen.

_____________________________________________________________________

Romerike Taekwondo Klubb

Hoveinstruktør (KwanJangNim) Sabeomnim/Master Dong Van Nguyen 6th. Dan WTF Taekwondo.

Han ble født i Vietnam 30 april 1965, kom til Norge som båt-flyktning i desember 1976. Begynte  å trene taekwondo hos Grand Master Tien Ton That i desember 1980. Han deltok i Århus Open i 1981 og vant gull i sin vektklasse. Han deltok også i VM 1983.

Er grunlegger av Romerike Taekwondo Klubb, stiftet den 10 september 1986. Stiftet også Fredrikstad Taekwondo Klubb i 1984.

Graderingshistorie

 • APRIL 1981 Gultbelte (ITF), sensor Master Tien Ton That
 • 1984 1st. DAN (ITF/WTF), sensor Master Tien Ton That
 • 1985 2nd. DAN (ITF/WTF), sensor Master Tien Ton That
 • 1988 3rd. DAN (ITF/WTF), sensor Master Tien Ton That
 • 1995 4th. DAN (WTF), sensor Grandmaster Choi Won Sup
 • 2011 5th. DAN(WTF), sensor Grandmaster Shah Iran
 • 2016 6th. DAN (WTF)sensor Grandmaster Shah Iran

Annet

06. desember 2016 fikk tildelt "LETTER OF COMMENDATION" fra president Oh Hyun-Deuk fra The World Taekwondo Headquarters. For anerkjennelse av fremragende bidrag til utvikling og formidling av Taekwondo i over 33 år som instruktør.

26 mai 2016 sertifisert 3rd Class International Kukkiwon Master Instructor.

29 mai 2016 sertifisert 3rd Class International Kukkiwon MasterPoom/Dan Promotion Test Examiner Judge.

2016 BIYUN QIGONG i kurs 1(Jichu Gong) og Kurs 2 (Dong Gong). Biyun den helsebevarende metoden.

2013 Pratisert i klasisk Qiqong og meditasjon.

1994 mønsterdommer

1991 kampdommer

Underviser i tradisjonelt og konkurranse i WT Taekwondo system. Alle alder fra barn 7 år, ungdom, junior, senior og De Voksne.

Første gang instruktør i 1984.

1983 Deltok World Taekwondo Championships, Copenhagen, Denmark 

1981 Deltok i Århus Open og vant gull i sin vektklasse